توفیق عبودیت

توفیق عبودیت

اگر انسان به جاى درخواست امور مادى براى امور معنوى دعا كند، درخواست توفيق عبوديت كند،
خداوند معرفت و ايمان او را زياد مى‌گرداند و به او توفيق اعمال شايسته مرحمت مى‌كند و از اين رو در
مسير كمال با سرعت بيشترى حركت مى‌كند.

آیه الله مصباح یزدی(بر درگاه دوست، ص72)

اشتراک گذاری این مطلب!

شهادت دل بریدن از عاطفه ها

شهادت دل بریدن از عاطفه ها

زندان تن

زندان تن

 

ای آنان که در زندان تن اسیرید به تفسیر شهادت نیندیشیدکه از درک قصه ی

شهادت عاجزید. فقط شهید می تواند شهادت را درک کند. شهید کسی

نیست که ناگهان در خون بغلتد و نام شهید را بر خود بگیرد. شهید در آن دنیا

قبل از اینکه در خون بتپد شهید است. و شما همچنان که شهیدان را در این

دنیا نمی توانید بشناسید و بفهمید بعد از وصالشان نیز هرگز نمی توانید

درکشان کنید. شهید را شهید درک می کند. اگر شهید باشید شهید را می

شناسید وگرنه آیینه ی زنگار گرفته چیزی را منعکس نمی کند که نمی کند.

برخیزید و… فکری به حال خود کنید…

شهید باغانی

اشتراک گذاری این مطلب!

جنگ نرم

خوش تیپ

خوش تیپ ها لطفا گوش بدین!

  _.mp3

 

ادامه »