تا خونِ شما رنگ گیرد

تا خونِ شما رنگ گیرد

  ای هموطنان، ما خونِ خود را نثار کردیم تا خونِ شما رنگ گیرد. ما زندگیِ خود را

از دست دادیم تا دیگران بتوانند زندگی کنند. ما آرزوهای خود را نادیده گرفتیمتا

به آرزوی شما جامعۀ عمل بپوشانیم. بله! یاران تشنگی کِشَند تا بشریّت سیراب

گردد. از خونِ خود جویی روان ساختند تا آبِ حیات در جوی شما جاری گردد.

محرومیّت‌ها دیدند تا بشر رنگِ محرومیّت نبیند و شما ای انسان‌ها و ای بشریّت،

ای آن‌ها که از این کران تا [آن] کران زندگی می‌کنید بخوانید، دعا کنید و هدفِ ما

را در پیشِ چشم داشته باشید. ببینید ما که بودیم، برای چه به پا خاستیم و به خاطرِ

چه کشته شدیم. شهيد فتح الله رستم زاده

اشتراک گذاری این مطلب!

خوشا آن پیکر افتاده در خاک

خوشا آن پیکر  افتاده در خاک

 

خدایا، تو میدانی که چه می کشیم ، پنداری که چون شمع ذوب می شویم ، آب می شویم ما ازمردن نمی هراسیم ، اما میترسیم بعد ازما ایمان را سر ببرند و اگر نسوزیم هم که روشنائی می رود و جای خود را دوباره به شب می سپارد ، پس چه باید کرد؟

از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم  و از دیگر سو باید شهید شویم  تا آینده بماند هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا فردا شهید نشود ، عجب دردی چه می شد امروز شهید می شدیم و فردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم.

فرازی از وصیت نامه دانشجوی شــــــــهید مــهدی رجبـــــ بیــگی

خوشا آن پیکر  افتاده در خاک که  از  خونش شده  آغشته رخسار

خوشا سر خرمن مهدی (عج)نهادن دم آخر حسین (ع)آید به دیدار…

اشتراک گذاری این مطلب!

شناخت حق و باطل

شناخت حق و باطل

 

 اگر انسان شناخت که خود در جبهه حق است پس دشمن او باطل است،

حالا باید شناخت که باطل در چه چهره ای وچه قیافه ای ظاهر میگردد.

شهید علیمردان موحد

اشتراک گذاری این مطلب!

توفیق عبودیت

توفیق عبودیت

اگر انسان به جاى درخواست امور مادى براى امور معنوى دعا كند، درخواست توفيق عبوديت كند،
خداوند معرفت و ايمان او را زياد مى‌گرداند و به او توفيق اعمال شايسته مرحمت مى‌كند و از اين رو در
مسير كمال با سرعت بيشترى حركت مى‌كند.

آیه الله مصباح یزدی(بر درگاه دوست، ص72)

اشتراک گذاری این مطلب!

شهادت دل بریدن از عاطفه ها

شهادت دل بریدن از عاطفه ها
1 2